Puur fysiotherapie

Vergoedingen

informatie

Vergoedingen

Hoe zit het nou precies met de vergoedingen vanuit de zorgverzekering? Dat leggen we u graag uit.
Maar eerst de verzekeraars met wie wij wel een contract hebben in 2024: ASR+, DE Amersfoortse, DitZo, DSW,  StadHolland, InTwente, RMA, RMO, SZVK, ONVZ, VVAA, Jaah.

Zorgverzekeraars en PUUR

PUUR Fysiotherapie heeft niet met elke zorgverzekeraar een contract. Wij hebben geen contract afgesloten met onder andere de: CZ, OHRA, Delta Lloyd, Nationale Nederlanden, VGZ, IZA, ONVZ, Menzis, Zilveren Kruis, Zorg & Zekerheid. Dit heeft te maken met de eisen die in de contracten staan. Hiermee dienen wij akkoord te gaan of niet. Sommige gestelde eisen vinden wij niet in het belang van u als klant. Wij willen graag de zorg bieden die voor u als klant het beste is en niet wat goed is voor de zorgverzekeraar. Het zegt dus niks over de geleverde kwaliteit van PUUR.

Wij zijn aangesloten bij de bond KNGF en doen al onze scholingen en innoveren continue. Een gecontracteerde fysiotherapeut is in dat opzicht niet beter geschoold of beter in hun werk dan een niet-gecontracteerde fysiotherapeut. Het verschil zit er wel in dat wij u de behandeling kunnen geven die goed voor u. En niet datgeen wat in alle regeltjes staat vermeld. Daarnaast behandelen wij 30 minuten ipv 20 minuten. Zo zijn er nog enkele voordelen die wij graag aan u uitleggen als u verdere vragen heeft.  
Maar wat houd het in voor u. Mits u aanvullend verzekerd bent, dienen wij de behandelingen in bij uw zorgverzekeraar als we daar een contract mee hebben. Hebben wij geen contract met uw zorgverzekeraar zoals: De VGZ, IZA, ONVZ, Zilveren Kruis, MENZIS en Zorg & Zekerheid, dan ontvangt u als klant een factuur. Deze kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar en krijgt u het (grootste) deel van de kosten van hun vergoed. Uw voordeel? U krijgt de zorg die u nodig heeft.
Verzekeraars waar wij WEL een contract mee hebben zijn: ASR+, DE Amersfoortse, DitZo, DSW,  StadHolland, InTwente, RMA, RMO, SZVK, ONVZ, VVAA, Jaah.

Basisverzekering en Vergoeding:
De vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg verschilt per polis en hangt af van de basisverzekering.

Restitutiepolis:
Een restitutiepolis vergoedt over het algemeen 100% van de kosten voor niet-gecontracteerde zorg, tenzij deze onredelijk hoog zijn vergeleken met andere zorgverleners in Nederland.

Naturapolis:
Een naturapolis vergoedt tussen de 65 en 85% van het gemiddeld contracteerde tarief, afhankelijk van de polisvoorwaarden.

Combinatiepolis:
Bij een combinatiepolis varieert de vergoeding, afhankelijk van de zorgvorm, tussen de 50 en 100% van het afgesproken tarief.

Verwijzing naar Consumentenbond:
Om consumenten te helpen bij het begrijpen van vergoedingen en verschillen tussen gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg, wordt verwezen naar een pagina van de Consumentenbond met vergoedingspercentages voor niet-gecontracteerde zorg en een duidelijke uitleg: Consumentenbond – Vergoedingspercentages niet-gecontracteerde zorg.

Chronische indicatie

Bepaalde aandoeningen komen voor op een lijst die door de overheid is samengesteld, de zogenaamde ‘chronische lijst van aandoeningen’. Dit kan bijvoorbeeld gaan om (langdurende of steeds terugkerende) gezondheidsproblemen of om een operatie die u heeft ondergaan. Voor deze chronische aandoeningen wordt fysiotherapie vergoed uit de basisverzekering. Bij sommige aandoeningen is de vergoeding onbeperkt, in andere gevallen is er een tijdslimiet vastgesteld. Na operaties geldt gewoonlijk een vergoeding van maximaal één jaar.

Uw fysiotherapeut kan u informeren of uw aandoening op de lijst staat. In dat geval heeft u een verwijzing nodig van een (huis)arts.

Vergoeding uit zowel aanvullend pakket als basispakket

Bij een chronische indicatie worden de eerste 20 fysiotherapie-behandelingen vergoed uit het aanvullende verzekeringspakket. Daarna worden behandelingen vergoed uit het basispakket. De lijst met chronische indicaties wordt elk jaar door de overheid vastgesteld en is voor iedereen en voor elke verzekeraar hetzelfde. Een chronische indicatie kan één jaar chronisch zijn of onbeperkt chronisch. Verwar in termen van zorgverzekering chronisch niet met langdurige klachten, langdurige klachten zijn namelijk niet per definitie chronisch.

Wanneer de vergoeding plaatsvindt vanuit het basispakket zal dit ten koste gaan van uw bedrag aan ‘eigen risico’.

Niet-chronische indicatie

Bij een niet-chronische indicatie is fysiotherapeut direct toegankelijk, u heeft geen verwijzing nodig. Bij een niet-chronische indicatie wordt fysiotherapie vergoed vanuit het aanvullende verzekeringspakket. Als u geen aanvullende verzekering heeft of uw aanvullende pakket is niet toereikend, dan kunt u wel doorgaan met fysiotherapie maar betaalt u de rekeningen voor de fysiotherapie zelf. Het aantal behandelingen dat wordt vergoed is afhankelijk van het aanvullende pakket dat u zelf kiest (heeft gekozen).

Als u in hetzelfde kalenderjaar al fysiotherapie elders heeft gehad, zal dit afgaan van het totale aantal fysiotherapie-behandelingen waarvoor u verzekerd bent met uw aanvullende pakket.

Zorgverzekering wijzigen

U kunt één keer per jaar uw ziektekostenverzekering wijzigen. U kunt dan veranderen van verzekeraar of uw pakket aanpassen. Opzeggen of wijzigen van uw polis bij uw huidige verzekeraar dient u te doen vóór 1 januari. Doet u niets, dan accepteert u het voorstel van uw huidige verzekeraar. Bij sommige verzekeraars kunt u gedurende het jaar uw huidige pakket aanpassen.
Zegt u uw huidige verzekering op? Zorg ervoor dat u vóór 1 februari een nieuwe basisverzekering heeft afgesloten. Deze geldt dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari. Daarmee voorkomt u dat u onverzekerd bent en eventueel zelfs een boete krijgt.

Wijzigt u uw aanvullende verzekering? Dan moet u wellicht een verklaring invullen (medische verklaring of gezondheidsverklaring). Houd er rekening mee dat een verzekeraar u (op basis van die verklaring) mag weigeren, bepaalde delen kan uitsluiten of een hogere premie kan vragen.

Open chat
Scan de code
Waar kunnen we u mee van dienst zijn?